Waarom lid worden?

IMSO een vereniging voor en door patiënten en familieleden die met de medewerking van vele sympathisanten tracht de patiënten en familieleden zo goed als mogelijk te ondersteunen, zowel financieel als organisatorisch. Vandaar dat vele initiatieven werden genomen om aan deze doelstellingen te beantwoorden, zoals het verlenen van financiële tussenkomsten (meer uitleg vindt u onder de rubriek "Privaat" waarvan U het paswoord bekomt als u lid wordt.

- het organiseren van een reeks activiteiten :
- feesten (zie jaarkalender)
- ten dienste stellen van een appartement aan zee,
- organiseren van een jaarlijkse Swimmarathon
- organiseren van uitstappen - het uitgeven van een tijdschrift
- Website en Cybercafé
- organiseren van informatie en vorming