Hoe lid worden?

Jaarlijks lidgeld

 • patiënten : 20,00 €
 • familie en sympathisanten : 30,00 €
 • steunende leden : 50,00 €
 • betaling aan een bestuurslid of op volgend rekeningnummer :
  IBAN : BE63 6528 3223 3208
  BIC :   BBRUBEBB

  IMSO vzw, Vanheylenstraat 16, 1820 Melsbroek

   

 • Graag vermelden : rijksregisternummer, BTW-nummer of geboortedatum.
 • Giften van 40,00 € of meer geven recht op fiscaal attest.

  Voor verdere inlichtingen in verband met lidmaatschapsgelden, gelieve contact op te nemen met het secretariaat via info@imso.be