Credits

Deze website is tot stand gekomen dank zij de medewerking van  ir. Luc De Wolf en Dr. Pierre Ketelaer, voor wat betreft de vormgeving en de inhoud van de site.

We danken in het bijzonder Werner Huysmans, hoofd van de IT-dienst voor het advies i.v.m. de omschakeling naar het Drupal platform en de transfer naar de nieuwe provider Combell.

Onze dank gaat ook naar Eric Vanderheyden, Algemeen Directeur van het MS-centrum  voor de steun aan dit initiatief en de logistieke steun bij de uitvoering ervan.