IMSO steunen

Indien uw organisatie IMSO wenst te steunen gelieve dit formulier in te vullen
Graag hier het bedrag invullen dat u wil schenken. Gelieve dit bedrag over te maken op rekening nummer ... van IMSO