Terug
Ergotherapie


IN HET NATIONAAL MULTIPLE SCLEROSE CENTRUM te MELSBROEK

WAT IS ERGOTHERAPIE?


Ergotherapie is bedoeld voor mensen die in het dagelijks handelen gehinderd worden door de gevolgen van een ziekte (zoals Multiple Sclerose), een ongeval of een aangeboren aandoening.
Ergotherapie heeft als doel om personen met een handicap zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in het dagelijks leven. Zelfstandigheid wil niet alleen zeggen “het zelf doen”, maar ook zelf kunnen kiezen en verantwoordelijkheden dragen.

BEHANDELINGSMETHODEN


In de ergotherapeutische behandeling wordt de persoon in zijn geheel bekeken, rekening houdend met de fysieke en mentale mogelijheden, de wensen, de partner en familie. Daarom is het nodig om met verschillende disciplines samen te werken (verpleging, sociale dienst, kinesitherapie, psychologie, logopedie, revalidatiearts, uitvoerders van bouwwerken).

De behandeling bestaat uit training en adviesverlening. De ergotherapeut gaat na wat de persoon met multiple sclerose kan en niet meer kan, dit aan de hand van specifieke vragenlijsten en testen. Op basis van deze bevindingen wordt samen met de revalidant een behandelingsplan opgesteld.

Mobiliteit

Er kunnen beperkingen in de mobiliteit ontstaan, zoals bij het stappen, zich verplaatsen naar bad, bed of toilet en het traplopen.
De ergotherapeut oefent deze vaardigheden, al of niet op een andere wijze en/of met hulpmiddelen.
Indien een hulpmiddel aangewezen is, wordt een advies op maat gegeven. Uitproberen in het centrum en in de thuissituatie is hierbij zeer belangrijk.

Activiteiten van het dagelijks leven (ADL)

De dagelijkse activiteiten, zoals zich wassen, kleden, eten en drinken, kunnen ook beperkt zijn. De ergotherapeut gaat na of deze taken thuis nog uitgevoerd kunnen worden, al dan niet op een andere manier of met een hulpmiddel.

Handfunctietraining

Om de mogelijkheden van de armen en handen te onderhouden of te verbeteren, worden oefeningen aangeboden. Dit kan gebeuren door middel van oefenmateriaal, specifieke toestellen of creatieve activiteiten.

Cognitieve training (geheugen, concentratie etc.)

Het geheugen, het concentratievermogen en het logisch denken komen ook aan bod tijdens de therapiesessies.
Dit kan geoefend worden in dagelijkse situaties of via de computer en cognitieve oefeningen (zoals woordzoekers, kruiswoordraadsels,enz.).

Communicatie

Door de vermindering in handfunctie kan het schrijven moeilijker verlopen. Via schrijf-oefenbladen kan de revalidant dit verbeteren, eventueel met een dikkere pen of met een speciaal gevormde pen. Wanneer het spreken een probleem vormt, kunnen ondersteunende communicatiehulpmiddelen geadviseerd worden. Hierbij kan de computer een belangrijke rol spelen.

GroepstherapieŽn

Een aantal therapiesessies wordt in groep aangeboden:
 Kookgroep
 Winkelen
 Cognitieve groep

WONINGAANPASSINGEN

In het centrum worden diverse dagelijkse activiteiten geoefend, maar het belangrijkste is het thuis kunnen functioneren. Door middel van een huisbezoek wordt nagegaan of er aanpassingen in huis dienen te gebeuren. Dit kan een kleine aanpassing zijn, zoals een handgreep in het toilet tot een volledige aanpassing van verschillende ruimtes.
Ook het adviseren bij de (ver)nieuwbouw van een woning hoort tot de taken van de ergotherapeut.

ROLSTOELADVIES EN AANPASSINGEN

Indien aangewezen, zoekt de ergotherapeut samen met de revalidant naar de meest geschikte rolstoel. Deze wordt uitgebreid getest in het centrum en in de thuissituatie. Ook voor rolstoelaanpassingen kan je terecht in de dienst.

ARBEID EN VRIJE TIJDSBESTEDING


De ergotherapeut kan eventueel adviezen geven omtrent aanpassingen van de werkpost.
Personen die minder of niet meer werken, hebben vaak moeite om een alternatieve vrije tijdsbesteding te vinden. De ergotherapeut zoekt samen met de revalidant naar verschillende mogelijkheden en geeft advies over aangepaste of alternatieve daginvulling.
Computergebruik en leren werken met internet krijgen in de dienst ergotherapie veel aandacht.

INFOSESSIES

Er worden regelmatig infosessies georganiseerd over de volgende onderwerpen:
 Rolstoelen
 Vermoeidheid
 Woningaanpassingen

KORTOM

In de dienst ergotherapie kan je terecht voor evaluatie, training, behandeling en advies op maat van alle activiteiten die belangrijk zijn in het leven van elke dag.Nationaal MS-Centrum
Dienst ergotherapie
Vanheylenstraat 16
1820 Melsbroek

tel: 02-753 16 92
ERGOTHERAPIE

 

Terug naar pagina-begin

 


.


 

 

 

 

 

 
© IMSO 2001