Welkom

Activiteitenkalender

Inlichtingen

Forum

Cybercafe

Tijdschrift

Verblijf a/zee

Spanjereis

Indian Day

Swimmarathon

MS Partners

Aanbiedingen

Privaat

 
Terug
Nieuws
 • Onderwerp: Enquête: zorgstrategisch plan Nationaal MS Centrum Melsbroek

  Beste

  Het Nationaal MS Centrum werkt dit jaar aan een zorgstrategisch plan, waarbij we de visie en strategische doelstellingen voor de komende 5 jaar willen formuleren. In het kader van deze oefening willen we een ruime enquête voeren bij doorverwijzers zoals huisartsen en geneesheer-specialisten van algemene en universitaire ziekenhuizen, maar zeker ook bij personen met MS.

  Wij willen van personen met MS vernemen welke noden en verwachtingen zij hebben in het behandel- en zorgtraject. Daarnaast willen we weten in welke mate de dienstverlening van het NMSC aansluit bij de geformuleerde verwachtingen. Vanuit deze informatie kunnen we bekijken in welke zin en hoe we onze dienstverlening naar de toekomst toe dienen aan te passen.

  Wij zouden het bijzonder appreciëren mocht u even de tijd nemen om de enquête te doorlopen. Het doorlopen van de vragenlijst duurt 10 à 15 minuten. Deelnemen kan vanaf 1 tot en met 31 juli a.s.

  U kan de vragenlijst opstarten door te klikken op deze link: https://nl.surveymonkey.com/r/75NNGFV

  In geval van technische problemen, vragen, kan u terecht bij dr. Ellen Coeckelberghs op onderstaande coördinaten:

  Tel. 016 37 65 73

  ellen.coeckelberghs@kuleuven.be

  Alvast hartelijk dank voor uw deelname!
   


 • Nieuws vanuit MS Liga Vlaanderen i.v.m. de MS-werelddag 2015.
   

 • Op  zondag 1 maart 2015 vierden we het 25 jarig bestaan van de SWIMSO, onze jaarlijkse swimmarathon. Bij deze gelegenheid werden er bijkomende activiteiten voor kinderen georganiseerd. Kom kijken of misschien mee zwemmen. Voor meer info kijk naar www.imso.be//SWIMSO/Swimmarathon.nl.htm
   

 • In 2014 ging de zwemmarathon door op zondag 23 februari van 09.00 tot 18.00 uur in het Zwembad van Hofstade (“Hofstade Heide”). Foto's zijn te bezichtigen op de Activiteitenkalender.
   

 • Kom naar de volgende fietstocht met Eddy Merckx welke doorgaat op 18 augustus 2014.

 • Op 1/09/2012 organiseert IMSO zijn jaarlijkse uitstap. Dit jaar gaan we naar Venlo de  Floriade 2012 bezoeken. Leden die hieraan willen deelnemen kunnen best contact opnemen met Christel op : christel.kempeneers1@telenet.be

 • De 2012 agenda van IMSO staat op de website. Jullie zijn van harte welkom op onze feesten.
   


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een nieuwe behandeling voor MS ?

 

In de pers (Het Laatste Nieuws) en op TV (VTM) werd er enkele dagen geleden uitvoerig aandacht gegeven aan een "nieuwe behandeling voor MS" voorgesteld door Prof. De Meirleir van de Vrije Universiteit Brussel. Zoals gewoonlijk, gaat het hier over een sensatie stunt zonder duidelijke wetenschappelijke onderbouw. Tot heden werd er in internationale congessen of tijdschriften geen melding gemaakt van deze zo belangrijke ontdekking en zouden de klinische studies met dit nieuw medicament nog moeten starten. Als patiënten- en vrijwilligersvereniging vinden we het wel zeer teleurstellend en tevens weinig ethisch dat zulke informatie door een professor, pers en TV verspreid wordt zonder enige wetenschappelijke onderbouw.

 

 

Terug naar pagina-begin

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATINES en MS

Onderzoek bij muizen heeft aangetoond dat in vitro de statines een beschermende rol hebben tegen experimentele auto-immune encephalitis (E.A.E.), een ziekte die veel gelijkenis vertoont met MS. Statines worden gebruik ter behandeling van lipidenstoornissen en zouden mogelijks ook werkzaam zijn voor de behandeling van auto-immuunziekten zoals MS.

Het artikel van Sawsan en medewerkers, gepubliceerd in het tijdschrift "Nature" van 2002, Vol. 420, pg. 78-84, vermeldt dat E.A.E. met Atorvastatine (een statine) kon voorkomen worden en dat voor de muizen die door E.A.E. aangetast waren met deze medicatie recuperatie mogelijk was.

Zoals reeds gesteld werd zijn deze resultaten hoopgevend doch brengt deze publicatie onvoldoende argumentatie om te denken dat deze medicatie nu reeds bij MS aangewezen is. E.A.E. is niet volledig identisch aan MS (MS bestaat niet bij dieren) en vele stoffen die efficiënt waren ter bestrijding van E.A.E. bleken nadien niet dezelfde werkzaamheid te hebben bij MS.

Het is dus voorbarig en niet gegrond om vanaf nu MS patiënten te behandelen met medicatie gebruikt ter behandeling van lipidenstoornissen (zoals gebeurt bij personen met een te hoge waarde van cholesterol in het bloed). Bijkomend klinisch wetenschappelijk onderzoek is noodzakelijk alvorens tot een dergelijke behandeling bij MS over te gaan.

 

Terug naar pagina-begin


 

 

 

 

 

 

 

 

AANDACHT ! AANDACHT ! AANDACHT ! AANDACHT !

4 MS-patiënten krijgen de kans om gratis gedurende 1 week naar Spanje te gaan (inbegrepen : vliegtuigticket, hotel ½ pension, transfers van en naar hotel) te Rosas, Costa Brava (Hotel Coral Platja).

De partner dient 150,00 Euro te betalen.

Geïnteresseerde IMSO leden kunnen zich aanmelden bij Dr Ketelaer of bij Christel Kempeneers.

Een loting, volgende dinsdag 16 september 2003  zal bepalen wie naar Spanje kan.

Vertrek : zaterdag 20 september, zaterdag 27 september, zaterdag 4 oktober, zaterdag 11 oktober, zaterdag 18 oktober.

Indien dit voorstel U aanspreekt gelieve een bericht te sturen voor dinsdag morgen op e-mail adres : info@imso.be

Terug naar pagina-begin

 

 

 

 

 

Samenwerking met de huisartsen

 

Geachte Mevrouw,

Geachte Heer,

 

BETREFT : samenwerking huisartsen van externe patiënten en het revalidatiecentrum.

 

In het kader van de samenwerking met de thuiszorg en meer speciaal met de huisartsen van de regio Noord-Brabant, wordt er vanuit het Revalidatiecentrum menig overleg gepleegd. We wensen in de toekomst deze samenwerking nog te verbeteren en de communicatie tussen het centrum en de thuiszorg uit te breiden.

In overleg met de huisartsen van de streek werden een aantal initiatieven genomen om deze doelstelling na te streven, o.a. wordt er nu van uitgegaan dat de zorg en begeleiding die thuis kan gebeuren bij voorkeur daar ook plaatsvindt. Aldus werd beslist dat in de toekomst alle voorschriften voor geneesmiddelen, kinesitherapie, verpleging of logopedie bij voorkeur door de huisarts zouden gebeuren. Vanaf heden zullen de voorschriften voor externe patiënten slechts te Melsbroek gebeuren in uitzonderlijke situaties (zoals in noodsituaties of op uitdrukkelijke aanvraag van de thuiszorg).

We denken dat deze werkwijze de huisartsen dichter bij de chronische zorg van MS-patiënten zal betrekken om als centrale figuur in de thuiszorg u van de beste behandeling en begeleiding te voorzien.

Met vriendelijke groeten,

 

 

Dr P. KETELAER

Medisch Directeur Revalidatiecentrum

 

 

Terug naar pagina-begin

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENQUÊTE : HET MEDICINAAL GEBRUIK VAN CANNABIS BIJ MULTIPLE SCLEROSE

 

Deze enquête is anoniem.

 

Persoonlijke gegevens.

 • Geboortedatum : ………
   
 • Geslacht : man vrouw
   
 • Hoelang geleden werd bij u de diagnose van multiple sclerose gesteld ?
   
 • In welke M.S.-kliniek bent u patiënt :
  M.S.-kliniek van Melsbroek
  M.S.-kliniek van Overpelt
   
 • Bent u :

  - afhankelijk van een rolstoel

  - in staat om te stappen met hulpmiddelen, zoals kruk, brace, ..

  - in staat om zonder hulpmiddelen 200 m of meer te wandelen

 • Gebruik van cannabis.

  Gebruikt u of hebt u cannabis gebruikt : ja neen

  Indien u ja antwoordt, gaat u verder met de vragenlijst.

  Indien u neen antwoordt, zit deze vragenlijst voor u erop en danken wij u voor uw medewerking.

   

  • Gebruikt u :

  - met een vaste regelmaat

  - enkel tijdens acute opflakkeringen van MS

  - onregelmatig

   

  • Hoe vaak gebruikt u cannabis (gemiddeld) :

  per dag : ………. x

  per week : ……… x

  per maand : …… x

   

  • Hoelang gebruikt u al cannabis : … jaar
    
  • Op welke manier gebruikt u cannabis (meerdere antwoorden mogelijk) :

  - als sigaret (joint)

  - met een waterpijp

  - als spacecake

  - met vaporisator

  - als marihuanathee
   

  • Ondervindt u effecten bij het gebruik van cannabis :

  - ja

  - neen

  Zo ja,

  • welke effecten ondervindt u (meerdere antwoorden mogelijk) :

  a. vermindering van :                     b. toename van :

  spierspanning                               spierspanning

  tremor (= trillende handen)             tremor (= trillende handen)

  pijn                                            pijn

  depressie                                   depressie

  angst                                        angst

  verkrijgen van het ‘high’ gevoel      verkrijgen van het ‘high’ gevoel

  het algemeen beter voelen            het algemeen beter voelen

   

  geen effect

   

  • hoelang blijven de effecten na gebruik :

   

  - < 1 uur

  - 1 – 4 uur

  - 4 – 12 uur

  - 12 – 24 uur

  - > 1 dag
   

  • Hebt u last van bijwerkingen : ja neen

  Zo ja, welke : ……………………………………………………………………….

   

   

  Kenmerken van cannabisgebruik.

  • Welke soort(en) cannabis gebruikt u ? (meerdere antwoorden mogelijk)

  White Whidow

  Skunk

  Maripharmâ

  andere : …………………………………………………………………….
   

 • Op welke manier verkrijgt u cannabis ? (meerdere antwoorden mogelijk)
 • via een coffeeshop in Nederland

  via een verdeler van cannabis in België

  via door de Nederlandse overheid gesteunde organisaties

  andere zoals …………………………………………………………………
   

 • In welke vorm koopt u cannabis ? (meerdere antwoorden mogelijk)
 • als voorgerolde sigaret (joint)

  per gram
   

 • De gebruikte hoeveelheid cannabis bedraagt per maand ongeveer :
 • ………. gram

  ………. cannabissigaretten
   

 • Wat is de gemiddelde kostprijs per maand voor cannabis ?
 • ………… Euro
   

 • Via welke weg bent u in contact gekomen met het medisch gebruik van cannabis ?
 • via dokter

  via familie, vrienden, …

  via een MS-vereniging

  via internet

  via andere patiënt

   

  Het cannabisbeleid in België

 • Bent u tevreden over het huidige cannabisbeleid in België ?
 • ja

  neen

 • Bent u voor een algemene legalisering (= voor iedereen) van marihuana ?
 • ja

  neen

 • Vind u dat cannabis verdeeld moet worden via :
 • de apotheek en enkel op doktersvoorschrift

  coffeeshops zoals in Nederland

  supermarkten en winkels naast alcohol en sigaretten
   

 • Duid op deze schaal uw waarde aan over het effect van cannabis bij MS.
 •  

  ________________________________________________

  helemaal niet                                                           uiterst tevreden
   

 • Wat weet u over cannabis (duid aan waar u akkoord gaat) :
 • cannabis is geen medisch verantwoord geneesmiddel

  het is bewezen dat cannabis goed is voor MS

  cannabis roken veroorzaakt kanker

  cannabis zou nuttig kunnen zijn, maar er moet meer onderzoek gebeuren

   

  Dank voor uw medewerking

  Gelieve uw antwoord terug te sturen naar her Revalidatiecentrum, Nationaal MS Centrum, Vanheylenstraat 16, 1820 Melsbroek.

   

  Terug naar pagina-begin

   


   

   

  ar
  .


   

   

   

   

   

   
  © IMSO 2001