Het cybercafé is in 1999 gestart. In het begin was er maar één computer voor alle patiënten van de MS kliniek beschikbaar. Het was dus zeker niet gemakkelijk. Voor het ogenblik beschikken we over zeven computers.
Het cybercafé is een zeer belangrijke ontmoetingplaats voor de patiënten van de MS kliniek.
In het jaar 1999 ontstond bij de Europese organisatie van Multiple Sclerose het idee een internetcafé te starten voor patiënten met beperkte mobiliteit. Met de steun van EVS (European Voluntary Services) stapten elf ziekenhuizen in zeven Europese landen in dit origineel project. Het project kreeg de naam "Bre@king the isolation" ("Doorbreek de afzondering"). Het opzet was patiënten kennis te laten maken met de wereld van het internet.
Vrijwilligers over heel Europa, dus ook in Melsbroek, leren hen de grondbeginselen van de computer. Ze spreken over internet, e-mailen, banking, chatten en schoppen. Ook spelletjes en dergelijke komen aan bod. Ze hopen dat op deze manier de mensen meer grip krijgen op zichzelf zowel thuis als in het dagelijks leven.
"Bre@king the isolation" is een onafhankelijk project van het National MS Center (NMSC) te Melsbroek in samenwerking met het EVS van België. Jongeren vanuit heel Europa komen naar hier om patiënten wegwijs te maken in de wereld van de computer.


Dr Pierre Ketelaer

Kristel Kempeneers

Dr Pierre Ketelaer en Walter Sablon
Dit project is mogelijk gemaakt dankzij de heer Walter Sablon (voormalig administratief directeur van NMSC), Dokter Pierre Ketelaer (ondervoorzitter van IMSO en mentor van dit project), Christel Kempeneers (voorzitter van IMSO) en verschillende vrijwilligers. Dank zij hun niet aflatende zorg wordt het cybercafé beter en beter.
Ieder jaar komen er nieuwe vrijwilligers naar de MS kliniek van Melsbroek om het project succesvol verder te zetten. De eerste vrijwilligers kwamen uit Roemenië en Griekenland. Ze hadden maar één pc ter hunnen beschikking en moesten roeien met de riemen die ze hadden.
In 2003-2004 kwamen Judith Gager en Zilvinas Gavenas, vrijwilligers uit Oostenrijk en Litouwen. Zij waren zeer vriendelijk en sociaal. Ze kregen dan ook veel vrienden in de MS kliniek. Door hun enthousiasme kwamen er meer en meer patiënten naar het cybercafé. Dankzij Judith en Zil werd het project heel populair en succesvol.
2004-2005 kwamen de vrijwilligers, Ewa Skrzycka en Piotrek Golebiowski, uit Polen.
In 2002 ontving IMSO (International Multiple Sclerose Organisation) tien computers van de firma Hewlett-Packard. Zeven werden ter beschikking gesteld in het cybercafé.
Het cybercafé kende hierdoor een grote uitbreiding. Er kwam meer en meer hardware ter beschikking en vele mensen met MS maken daar dankbaar gebruik van.
We hopen dat de volgende vrijwilligers in staat zullen zijn om verder te gaan met dit prachtig project.

TERUG